Nu har vi en ny hemsida! Vårt mål har varit att göra den mer aktuell för både elever och vårdnadshavare. Eleverna kan hålla sig uppdaterade när de är lediga, vilka aktiviteter de kan hitta på, se vad det är för mat och få hjälp med skolarbeten. Vårdnadshavare kan även få hjälp att hjälpa sina barn med läxor genom att själva kunna se lektionerna.

Pica1001

Author Pica1001

More posts by Pica1001