Teknik

Under vårterminen 2021 har vi läst om energi i teknik. Eleverna har fått leta upp för och nackdelar med både förnybar och icke förnybar energi. Deras argument skulle sedan presenteras i slutet av terminen och igår den 8 juni blev de klara med sina presentationer.

Utöver presentationerna skulle de även bygga ett eget vindkraftverk som skulle vara fullt fungerande och drivas med hjälp av solceller.  Det viktigaste var att designen matchade ett vanligt vindkraftverk, att mekaniken fungerade och att sladdarna var dragna på ett genomtänkt sätt.

Hur gick det till?

Eleverna fick börja med att rita upp sin skiss på papper från tre olika vinklar. När ritningen var klar fick de använda sig av ett 3D-program för att bygga sin prototyp. Efter det använde vi oss av skolans 3D printer och skrev ut alla delar. När utskriften var färdig kunde de se om de hade missat något i sin design och om så var fallet fick de tänka ut hur de kunde lösa det på bästa sätt i träslöjdsalen.

Eleverna fick lära sig planera, designa i 3D miljö, löda, koppla samt ta ansvar för deadline. Det har varit otroligt spännande och lärorikt!

Pica1001

Author Pica1001

More posts by Pica1001